Då och nu: Bagaregården

Bagaregården var en av de stadsdelar som uppfördes under 1910- och 1920-talet och som något dämpade Göteborgs rådande bostadsbrist. Bebyggelsen domineras av landshövdingehus grupperade som stora kvarter med sammanhängande gårdar. Husen uppfördes i huvudsak i regi av bostadsföreningar och av staden, och var först och främst avsedda för arbetare och tjänstemän. Bilden föreställer Stockholmsgatan, vilket är ett av Bagaregårdens huvudstråk.

Dagens plats är sig helt lik. Husen har fått gladare färger vilket bara är en fördel. Det kändes riktigt skönt att komma till en plats som inte blivit förändrad till det sämre.

Tidigare inlägg i serien Då och nu hittar du här och här 🙂

Annons

Då och nu: Grönsakstorget

På 1870-talet eftersträvades ordning och reda när det gällde torghandeln i staden. Enligt ett påbud från 1876 skulle försäljning av kött, mjöl och dylika lantmannavaror ske på Kungstorget, hö och halm skulle försäljas på Drottningtorget, fisk på Fisktorget och grönsaker på Grönsakstorget. Bilden är tagen på 1940-talet och föreställer Grönsakstorget i full kommers.

Bilden från Grönsakstorget av i dag visar en grå trist parkeringsplats. Suck

Tidigare då och nu hittar du här och här.

Då och nu: Norra Guldheden

Norra Guldheden uppfördes i enlighet med grannskapstanken, en stadsplaneringsprincip som slog igenom på 1940-talet. De nya stadsdelarna skulle utgöra relativt självförsörjande enheter och försågs därför med centrumanläggningar. Här ser vi Guldhedstorget, vilket invigdes i samband med utställningen Bo Bättre 1945. Till höger om restaurang Guldheden syns ett kollektivhus, en annan av tidens nymodigheter.

Restaurangen är borta i den byggnaden huserar numera en klinik för plastikkirurgi, annars är det mesta sig likt här till skillnad mot dom andra platserna som jag fotograferat om igen.

Tidigare inlägg i det här temat hittar du här på min gamla blogg.

Då och nu: Masthugget

Masthuggstorget ställdes i ordning 1877, men platsen har använts för torgförsäljning sedan 1700-talet. 1887 stod torgets saluhall färdigt med 13 butiker, varav två sedemera byggdes om till polisstation. I bakgrunden ser vi hur Stigbergets gamla träbebyggelse klättrar uppåt mot Masthuggskyrkan. Dessa revs i samband med 1960-talets sanering, då även saluhallen försvann.


Här är ingenting sig likt, vi utgick från kyrktoppen för att gissa oss till ungefär var platsen för den gamla bilden blev tagen.

Tidigare Då och nu hittar du här på min gamla blogg.